กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

[ 11 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/1136 admin 2021-5-13 10:15
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/1043 admin 2021-5-13 10:13
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/1282 admin 2021-5-13 10:12
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/1020 admin 2021-5-13 10:10
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/768 admin 2021-5-13 10:09
  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/797 admin 2021-5-13 10:05
  ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ(อาคารอเนกประสงค์) ไฟล์แนบ admin 2020-10-1 0/1030 admin 2020-10-1 16:15
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. ไฟล์แนบ admin 2019-5-23 0/3157 admin 2019-5-23 17:05
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม ไฟล์แนบ admin 2019-5-23 0/2362 admin 2019-5-23 17:03
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดว่าด้วยการเรียกเก็บค่าบริการใช้ห้องประชุม ไฟล์แนบ admin 2019-5-23 0/2317 admin 2019-5-23 17:00
  ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสาธารณะ ไฟล์แนบ admin 2019-5-23 0/2048 admin 2019-5-23 12:27