กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


1534732400207.jpg
2018-8-20 10:34ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

1. แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

2. สรุปผลความพึงพอใจ

3. สถิติผู้เข้าใช้บริการ

4. กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น


http://www.oic.go.th/infocenter20/2021/#

กลับไปยังรายบอร์ด