กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563)

แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563)
แผนพัฒนาบุคลากร_Part1.pdf (1.18 MB)
แผนพัฒนาบุคลากร_Part2.pdf (1.6 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด