กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครู

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน พ.ศ.2561
พัฒนาข้าราชการ.pdf (912.31 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด