กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลประเมิน ITA 62.pdf (92.33 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด