กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ(อาคารอเนกประสงค์)

ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากผู้ใช้ประโยชน์จากบริการ
อาคารอเนกประสงค์และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติ อบจ..pdf (612.94 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด