กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร สำหรับประดับเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563
ป้ายสวรรคต 13 ต.ค..pdf (58.03 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด