กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภา.pdf (1.09 MB)
ใบสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ..pdf (931.02 KB)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ประกาศเลือกตั้งนายก อบจ..pdf (311.87 KB)
ใบสมัครนายก อบจ..pdf (913.63 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด