กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
(Local Performance Assessment Annual report 2020)
ประชาสัมพันธ์ LPA 63-min.pdf (594.68 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด