กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Annual budget 2562_Part1.pdf (1.47 MB)
Annual budget 2562_Part2.pdf (1.5 MB)
Annual budget 2562_Part3.pdf (1.46 MB)
Annual budget 2562_Part4.pdf (1.49 MB)
Annual budget 2562_Part5.pdf (571.43 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด