กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานผลการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กับการเมืองการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
อบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ.pdf (405.84 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด