กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ

ยกระดับผลการประเมิน ITA.pdf (414.55 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด