กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างก่อสร้างถนนซอยเสมอราษฎร์

ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสมอราษฎร์
หมู่ที่ 8 ตำบลประณึต เชื่อมตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร
ส่งมอบงานงวด 1 และสุดท้าย.pdf (159.05 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด