กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า หมู่ที่ 6 ตำบลไม้รูด
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 3050 เมตร ยาว 250 เมตร
หลังคาคลุมเท้า ม.6.pdf (1.17 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด