กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ปรับปรุงแผน ๘.pdf (883.22 KB)
ปรับปรุงแผน ๙ ภาระค่าใช้จ่ายฯ.pdf (677.52 KB)
ปรับปรุงแผน ๑๐ โครงสร้าง.pdf (727.14 KB)
ปรับปรุงแผน ๑๑ บัญชี.pdf (1.45 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด