กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างถนนสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 18/2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
บันทึกต่อท้ายสายเสม็ดแดง.pdf (294.16 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด