กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการจ้างก่อสร้างถนนสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก

ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก
หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก(4).pdf (160.51 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด