กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนสายโชคพัฒนา-วังห้าง

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายโชคพัฒนา-วังห้าง ตำบลสะตอเชื่อมตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,410 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1 เมตร
สายโชคพัฒนา.pdf (147.02 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด