กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติ 65 Part1.pdf (1.7 MB)
ข้อบัญญัติ 65 Part2.pdf (1.91 MB)
ข้อบัญญัติ 65 Part3.pdf (1.75 MB)
ข้อบัญญัติ 65 Part4.pdf (1.69 MB)
ข้อบัญญัติ 65 Part5.pdf (1.82 MB)
ข้อบัญญัติ 65 Part6.pdf (1.79 MB)
ข้อบัญญัติ 65 Part7.pdf (1.4 MB)
ข้อบัญญัติ 65 Part8.pdf (837.15 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด