กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (ระยะที่ 3)
ราคากลาง Otop.pdf (1.6 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด