กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ครั้งที่ 2/2565)

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ครั้งที่ 2/2565)
โอนเงิน 2_2565.pdf (729.26 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด