กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนจัดหาพัสดุ2565_Part1.pdf (1.91 MB)
แผนจัดหาพัสดุ2565_Part2.pdf (1.89 MB)
แผนจัดหาพัสดุ2565_Part3.pdf (1.91 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด