กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการตามบัญชีโอนเงิน

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการกันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แก้ไขคำชี้แจงกันเงินไว้ 65.pdf (523.25 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด