กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางกลาง หมู่ที่ 10

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางกลาง หมู่ที่ 10 เชื่อมซอยห้วงพัฒนา หมู่ที่ 8
ตำบลแสนตุ้ง เชื่อมตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
ซอยทางกลาง.pdf (459.83 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด