กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565
จำนวนผู้ใช้บริการ อบจ..pdf (39.36 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด