กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี 2565
สถิติเรื่องการทุจริต.pdf (58.75 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด