กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี 2564

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี 2564
รายงานประเมินความพึงพอใจ(1)_Part1.pdf (1.63 MB)
รายงานประเมินความพึงพอใจ(1)_Part2.pdf (1.88 MB)
รายงานประเมินความพึงพอใจ(1)_Part3.pdf (1.74 MB)
รายงานประเมินความพึงพอใจ(1)_Part4.pdf (176.73 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด