กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 8 ล้อ มีที่นั่งโดยสารไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง

ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 8 ล้อ มีที่นั่งโดยสารไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง
ขนาดไม่ต่ำกว่า 460 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล
SCAN0214.pdf (470.65 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด