กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประกาศรับโอนข้าราชการ.pdf (345.51 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด