กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แบบถ้วย)

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แบบถ้วย) สำหรับโครงการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565
ซื้อน้ำดื่ม.pdf (104.89 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด