กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด

ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal)
สายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแร้ง
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด.pdf (533.13 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด