กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธการชำราก

ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธการชำรากและศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
จุดชมวิว พร้อมปรับปรุงทางเดินเท้า ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 630 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ยุทธการชำราก.pdf (313.28 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด