กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา
ระยะที่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
ปรับปรุงสวนสาธารณะ.pdf (331.25 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด