กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคากันแดด

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดโครงเหล็กบริเวณมัสยิดนูรุ้ลการีมชุมชนยายม่อม หมู่ที่ 1
ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
ยกเลิกราคาสร้างหลังคา.pdf (215.38 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด