กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ประชุมสภา 1.1_Part1.pdf (1.8 MB)
ประชุมสภา 1.1_Part2.pdf (1.48 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด