กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
สมัยสามัญ 2.64 13.8.64.pdf (1.44 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด