กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 23/2565)

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 23/2565)
โอนเงิน ครั้งที่ 23.pdf (40.92 KB)
โอนสิ้นปี 65_Part1.pdf (1.5 MB)
โอนสิ้นปี 65_Part2.pdf (1.49 MB)
โอนสิ้นปี 65_Part3.pdf (1.43 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด