กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายมาบค้างคาว-บางเบ้า

สัญญาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายมาบค้างคาว-บางเบ้า บริเวณเนินนิสาและเนินคลองกลอย
หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
สัญญาจ้างก่อสร้าง31.65.pdf (1.43 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด