กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.10003 สายไร่ป่า-ท่ากุ่ม
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร
ส.27_65 สายไร่ป่า-ท่ากุ่ม.pdf (1.72 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด