กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)
และหอประชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (ระยะที่ 4)
ปรับปรุงหอประชุม_Part1.pdf (1.48 MB)
ปรับปรุงหอประชุม_Part2.pdf (521.17 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด