กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเนินตาแมว-ด่านเก่า

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเนินตาแมว-ด่านเก่า (ช่างโรงแรมไพลิน-สามแยกสุเหร่า)
หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 260 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 1,820 ตารางเมตร โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พร้อมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร
ถ. เนินตาแมว-ด่านเก่า.pdf (1.6 MB)
ราคากลา ถ.เนินตาแมว.pdf (1.71 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด