กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคา

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์
บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 33 เมตร
ต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์.pdf (734.31 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด