กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคประสิทธิ์-บางปรง

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคประสิทธิ์-บางปรง หมู่ที่ 1
เชื่อมหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนนทรี
สายนาคประสิทธิ์-บางปรง1.pdf (1.78 MB)
ราคากลางนาคประสิทธิ์.pdf (270.11 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด