กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

(ร่าง)ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายตะกาง-สระฆ้อ

(ร่าง)ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.10004 สายตะกาง-สระฆ้อ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,200.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ประกาศ สายตะกาง - สระฆ้อ.pdf (1.82 MB)
ราคาสายตะกาง - สระฆ้อ.pdf (1.67 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด