กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาภักดี 8 หมู่ที่ 8

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาภักดี 8 หมู่ที่ 8 บ้านสระด่าง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 629 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,768 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซ.ประชาภักดี 8 หมู่ 8 บ.สระด่าง.pdf (550.86 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด