กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด(พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด(พ.ศ.2566-2570)
แก้ไขครั้งที่ 1/2566
เล่มยุทธศาสตร์(พ.ศ.66-70)แก้ไข1-66(1).pdf (1.38 MB)
เล่มยุทธศาสตร์(พ.ศ.66-70)แก้ไข1-66(2).pdf (1.5 MB)
เล่มยุทธศาสตร์(พ.ศ.66-70)แก้ไข1-66(3).pdf (470.68 KB)
ยุทธศาสตร์แก้ไข1-66.png
2023-3-3 11:07
https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด