กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองยายม่อม หมู่ที่ 1

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองยายม่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร (ตาแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขุดลอกคลองยายม่อม ต.แหลมงอบ.pdf (653.36 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด