กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ราคากลางก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณยุทธการชำราก (ระยะที่ 2)

ราคากลางก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณยุทธการชำราก (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.12 เมตร และทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 425 เมตร พร้อมราวกันตกยาว 180 เมตร

ปรับปรุงยุทธการชำราก ระยะที่ 2.pdf (565.5 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด