กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง.pdf (1.25 MB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด