กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณยุทธการชำราก (ระยะที่ 2)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณยุทธการชำราก (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 425 เมตร พร้อมราวกันตกยาว 180 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกวดราคา.pdf (730.61 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด